GSTC (Global Sustainable Tourism Council) - Hội đồng du lịch bền vững toàn cầu

Ngành du lịch chiếm khoảng 10% hoạt động kinh tế của thế giới và du lịch quốc tế được dự báo sẽ tăng lên khoảng 1,8 tỷ vào năm 2030. Tác động của du lịch đối với môi trường và cộng đồng sở tại có thể là tích cực và tiêu cực, tạo ra cả cơ hội và trách nhiệm.

Tiêu chí của Hội đồng du lịch bền vững toàn cầu (GSTC - Global Sustainable Tourism Council) là nỗ lực để đạt được sự hiểu biết chung về du lịch bền vững và là điều tối thiểu mà bất kỳ doanh nghiệp du lịch nào cũng đều mong muốn đạt được. Các tiêu chí đó được tổ chức xoay quanh bốn chủ đề chính:

  1. Quản lý bền vững
  2. Xã hội và kinh tế
  3. Văn hóa
  4. Môi trường

Nhấp vào đây để tải về tiêu chí GSTC dành cho các khách sạn.

Nhấp vào đây để tải về tiêu chí GSTC dành cho các công ty lữ hành.

Tất cả tiêu chí bao gồm trong các tiêu chuẩn này là bắt buộc và bạn phải tuân thủ trước khi có thể được chứng nhận. Nếu bạn muốn biết mức độ bạn hiện đang tuân thủ các tiêu chuẩn này, Control Union Certifications có thể thực hiện đánh giá trước cho doanh nghiệp du lịch của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tiêu chuẩn làm danh sách kiểm tra để xác minh xem có tuân thủ tất cả các tiêu chí hay không. Nếu bạn cần hỗ trợ nhiều hơn, phù hợp hơn, chúng tôi có thể kết nối bạn với các tổ chức tư vấn đối tác.

Chứng nhận Control Union BV được ASI công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm ASI-ACC-017.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy