GTP - BỘ QUY TẮC Thực hành Kinh doanh Tốt của Châu Âu

Bộ quy tắc Thực hành Kinh doanh Tốt (bộ quy tắc GTP) đề xuất các thực hành vệ sinh tốt đối với kinh doanh ngũ cốc, hạt có dầu, cây trồng có chứa protein và các sản phẩm thực vật khác và sản phẩm phụ trong phạm vi hoặc bị ràng buộc bởi Liên minh Châu Âu.

Bộ quy tắc đã được COCERAL phát triển, là đại diện chính thức và được công nhận về thương mại trong Liên minh Châu Âu.

Bộ quy tắc tập hợp những nhà thu mua, nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, nhà phân phối và nhà kinh doanh lưu trữ ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi, hạt có dầu, dầu ô liu, dầu và chất béo và các vật tư nông nghiệp.

Bộ quy tắc GTP áp dụng cho các hoạt động thu mua, lưu trữ, thương mại và vận tải trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và thực phẩm.

Việc thực hiện bộ quy tắc cho phép thúc đẩy thương mại trong phạm vi Châu Âu bằng cách thúc đẩy tính thống nhất với các tiêu chuẩn ngành hoặc quốc gia.

Tìm hiểu thêm

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy