HACCP - Phân tích Mối nguy và Điểm Kiểm soát Tới hạn

An toàn thực phẩm là mối quan tâm toàn cầu. Không chỉ vì vấn đề này là quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng mà còn bởi vì tác động của nó trên thị trường quốc tế. Đó là lý do tại sao Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đã được phát triển, để quản lý và đảm bảo sự an toàn và phù hợp của thực phẩm. Hơn nữa, việc quản lý chính xác về an toàn thực phẩm được quy định trong các quy định của EU cũng như trong pháp chế trên toàn thế giới.

Vai trò duy trì cho thực phẩm luôn an toàn theo tiêu chuẩn HACCP Hà Lan là tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn này đưa ra các đặc điểm kỹ thuật và yêu cầu về quản lý an toàn thực phẩm phù hợp. Những đặc điểm kỹ thuật và yêu cầu này đã được phát triển và được đặt dưới sự quản lý của Hội đồng chuyên gia quốc gia – HACCP. Cơ quan này đã có thể tạo ra tài liệu rõ ràng và đặt tiêu chuẩn cho tất cả các hoạt động được phát triển dành cho những nhà kinh doanh thực phẩm.

Bạn được hưởng lợi như thế nào
HACCP Hà Lan tập trung vào sự đảm bảo an toàn thực phẩm. Họ thực hiện điều này bằng cách xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro và mối nguy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn trong suốt quá trình: chuẩn bị, sản xuất chế biến, đóng gói, lưu trữ, vận chuyển, phân phối, xử lý hoặc chào bán hoặc cung cấp trong bất kỳ ngành nào của chuỗi thực phẩm.
Về cơ bản, các yêu cầu HACCP Hà Lan có thể áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp và tổ chức ngành thực phẩm, từ sản xuất chính đến các nhà bán lẻ. Cho dù là tạo ra lợi nhuận hay không, công hay tư. Tuy nhiên, những yêu cầu này không dành cho các công ty dịch vụ làm việc với các doanh nghiệp thực phẩm như: nhà cung cấp nguyên liệu đóng gói, nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất thiết bị thực phẩm và/hoặc các công ty vệ sinh công nghiệp.

Tiêu chuẩn đó trông như thế nào
Đặc biệt dựa trên hệ thống quản lý ISO và Codex Alimentarius, HACCP Hà Lan là một tiêu chuẩn có thể được sử dụng như một công cụ tuân thủ. Điều này giúp khả năng đánh giá sự tuân thủ liên tục các nguyên tắc HACCP, nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm, quy tắc thực hành và sự tham gia quản lý.
Ngoài ra, HACCP Hà Lan có thể được sử dụng làm hướng dẫn để cung cấp các công cụ chính xác cho nhà kinh doanh thực phẩm áp dụng và thực hiện các đánh giá, thủ tục và hành động phù hợp. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và tuân thủ pháp chế về an toàn thực phẩm.
Control Union Certification là một trong những Cb được công nhận để chứng nhận HACCP Hà Lan trong nhiều phạm vi danh mục trên toàn thế giới. 

Thực hiện đúng HACCP Hà Lan có thể dẫn đến những điều sau đây:
  • Cải tiến quản lý và truyền thông trong tổ chức
  • Giảm chi phí do thu hồi và/hoặc hủy bỏ
  • Cải thiện danh tiếng và sự trung thành với nhãn hiệu
  • Đổi mới cảm giác tin cậy trong các công bố bằng sự công nhận, tin tưởng và uy tín ngày càng tăng
Cách để được chứng nhận
Chứng nhận HACCP Hà Lan có hiệu lực theo chu kỳ 3 năm. Chu kỳ này bao gồm một đợt đánh giá hai giai đoạn ban đầu và tiếp sau là giám sát nửa năm. Trong một số trường hợp, đợt đánh giá giám sát hàng năm là bắt buộc. Bước cuối cùng là đánh giá cấp lại chứng nhận, được tiếp hành sau 3 năm tính từ lần đánh giá ban đầu.

Chương trình này được công nhận; RvA-C499.