IPM Rattenbeheersing

Veel ratten zijn verminderd gevoelig voor rattengif. Ze eten wel van het gif maar gaan er niet aan dood of pas na langere tijd. Veel van deze ratten overleven de bestrijding en kunnen zich beter voortplanten dan hun gevoelige soortgenoten. Hierdoor wordt de populatie resistente ratten steeds groter. Om onder andere het probleem van resistentie in te perken en de ophoping van bestrijdingsmiddelen in de voedselketen (bio-accumulatie) te voorkomen, geldt er voor bedrijven die pesticiden buiten om gebouwen en voedselopslagplaatsen gebruiken, vanaf 1 januari 2017 een certificatieplicht. De toepassing van pesticiden dienen aantoonbaar te geschieden volgens het IPM principe.

Per 1 januari 2023 is het voor bedrijven (waaronder ook agrariërs en tuinders) verplicht om gecertificeerd te zijn voor Certificatieschema IPM Knaagdierbeheersing 1.0. U dient het personeel aanvullend te scholen om de mogelijkheid te behouden rodenticiden te gebruiken zowel binnen als buiten. Ook toe te laten bestrijdingsmiddelen (2023) moeten gaan voldoen aan de IPM voorwaarden voordat ze gebruikt mogen worden door gecertificeerde plaagdierbeheersers, agrariërs en tuinders.

Contact

Bent u een bedrijf en wilt u met IPM Knaagdierbeheersing aan de slag? Dan willen wij u vragen om deze link te volgen.
Kom met ons in contact om het IPM Knaagdierbeheersing certificeringstraject te bespreken.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy