ISO 22716 – Mỹ phẩm GMP

ISO 22716 là tiêu chuẩn quốc tế về các thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với ngành sản xuất mỹ phẩm và mô tả những nguyên tắc cơ bản của việc áp dụng GMP trong một cơ sở sản xuất các thành phẩm mỹ phẩm. Hướng dẫn này đưa ra lời khuyên có tổ chức và thiết thực về quản lý các nhân tố con người, kỹ thuật và hành chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

ISO 22716 cung cấp cách tiếp cận rộng rãi để quản lý hệ thống chất lượng của tổ chức thông qua các phương pháp thực tiễn.

Bao gồm các quy trình sản xuất, lưu trữ, đóng gói, thử nghiệm và vận chuyển. Không áp dụng cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển và phân phối thành phẩm mỹ phẩm. Mặc dù tiêu chuẩn tập trung vào chất lượng sản phẩm nhưng không bao gồm sự an toàn của người lao động tham gia vào sản xuất hoặc bảo vệ môi trường. Hướng dẫn đã được nhiều cơ quan quản lý toàn cầu phê duyệt và chấp nhận, chẳng hạn như Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm (FDA), Cơ quan Hợp tác Quốc tế về Quy định Mỹ phẩm (ICCR - International Cooperation on Cosmetics Regulation) và Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (CEN - European Committee for Standardisation).

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy