ISO 50001 - Quản lý năng lượng

ISO 50001 là một tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ các tổ chức cải thiện hiệu quả quản lý năng lượng của họ đồng thời tối ưu hóa hoạt động năng lượng ở tất cả các quy trình. Khung tiêu chuẩn ISO 50001 tương thích với các chương trình ISO khác, có nghĩa là các tổ chức được chứng nhận ISO sẽ dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của ISO 50001.

Việc giảm tiêu thụ năng lượng có thể cắt giảm chi phí và giúp bảo vệ môi trường tự nhiên. Quản lý năng lượng đang trở thành một trong những lĩnh vực tập trung cơ bản nhất trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh.

Tiêu chuẩn ISO 50001 cung cấp những lợi ích kinh tế có thể đo lường được cho các doanh nghiệp và khuyến khích thực hành tốt nhất về quản lý năng lượng bằng việc chứng minh lượng năng lượng được tiêu thụ trong suốt chuỗi giá trị của tổ chức.

Control Union Certifications được công nhận về ISO 50001:2011 và có thể thực hiện đánh giá cấp chứng nhận trên quy mô toàn cầu. Điều này đặc biệt hữu ích cho các công ty đa địa điểm đặt ở các quốc gia khác nhau. Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi cho phép thực hiện nhiều đánh giá tại các vị trí khác nhau ở cùng một khoảng thời gian, giúp quá trình chứng nhận trở nên minh bạch và hiệu quả.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy