JAS - Quy định về Hữu cơ Nhật Bản

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản (MAFF) công nhận CUC về chương trình hữu cơ Nhật Bản (Hữu cơ JAS/organic JAS). Mạng lưới văn phòng toàn cầu của chúng tôi, dưới sự bảo trợ của trụ sở chính Hà Lan được công nhận, cho phép chúng tôi thực hiện chứng nhận hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đồng thời duy trì các thủ tục nghiêm ngặt về đánh giá và chứng nhận chuyên nghiệp tương tự nhau.

Sản xuất hữu cơ là sản xuất thực phẩm không can thiệp đến vòng đời tự nhiên. Ngành này giảm thiểu tối đa tác động của con người lên môi trường và hoạt động theo hướng tự nhiên nhất có thể mà không sử dụng GMO.

Sản xuất hữu cơ là một phần của chuỗi cung ứng rộng rãi, bao gồm cả chế biến, phân phối và bán lẻ thực phẩm. Để phù hợp với thị trường hữu cơ Nhật Bản, toàn bộ dây chuyền sản xuất hữu cơ cần phải được đánh giá và chứng nhận hữu cơ JAS. Khi đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu, đơn vị có thể được cấp chứng nhận hữu cơ Nhật Bản JAS và có thể sử dụng logo hữu cơ cho các sản phẩm được chứng nhận. Control Union Certifications có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ đánh giá và chứng nhận hữu cơ Nhật Bản - organic JAS hàng năm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy