Keurhout

Quản lý rừng có trách nhiệm và bền vững đã trở thành một vấn đề sống còn trong những thập kỷ qua. Các hoạt động quản lý rừng không đầy đủ và không phù hợp đe dọa đến khả năng tồn tại lâu dài của nhiều khu rừng. Điều này làm giảm tiềm năng kinh tế của họ một cách đáng kể, dẫn đến các tác động tiêu cực về xã hội và môi trường.
Nhận thức của cộng đồng và nhu cầu về các sản phẩm gỗ được chứng nhận đang tăng lên và Chứng nhận Quản lý Rừng cung cấp sự đảm bảo cần thiết một lần nữa rằng các sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ rừng được quản lý theo cách có trách nhiệm và bền vững. Những người quản lý rừng và chủ sở hữu rừng lựa chọn bỏ qua vấn đề bền vững đang trở nên rất dễ gặp nguy hiểm. Việc khai thác quá mức của họ dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng sự chỉ trích của công chúng. Đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều người quản lý và chủ sở hữu đang tìm đến Chứng nhận Quản lý Rừng.

Bạn được hưởng lợi như thế nào
Các nhà sản xuất và nhà cung cấp muốn đảm bảo rằng sản phẩm gỗ của họ có nguồn gốc từ rừng được chứng nhận và là những người muốn chuyển sự bảo đảm này đến người dùng cuối, cần phải cung cấp bằng chứng về xuất xứ. Điều này được thực hiện bằng Chứng nhận Chuỗi Hành trình sản phẩm.

Control Union Certifications (CUC) là một cơ quan chứng nhận độc lập tiến hành các kiểm định, đánh giá, xác minh và trao giấy chứng nhận cho Hội đồng Quản lý Rừng (FSC), Hội đồng PEFC (Chương trình Xác nhận các Kế hoạch Chứng nhận Rừng), Keurhout và Quy định Ngành gỗ của EU (EU TR). Chúng tôi có mạng lưới văn phòng toàn cầu tại hơn 60 quốc gia. Điều này cho phép chúng tôi làm việc hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời duy trì các thủ tục nghiêm ngặt về chứng nhận và đánh giá chuyên nghiệp tương tự nhau.

Tiêu chuẩn trông như thế nào
Kể từ khi CUC chính thức được EU công nhận là một Tổ chức Giám sát (MO), các cơ quan có thẩm quyền quốc gia tin cậy dịch vụ của chúng tôi ở mức cao. Chứng nhận về Hệ thống Rà soát Đặc biệt (DDS) của bạn dựa trên tiêu chuẩn Xác minh Tính hợp pháp trong Ngành gỗ (TLV - Timber Legality Verification) đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của EU TR. Nền tảng CNTT của chúng tôi, www.woodtrack.eu, cho phép bạn hình dung toàn bộ chuỗi cung ứng sau khi từng bước thực hiện các yêu cầu của EU TR. Theo yêu cầu, Control Union tiến hành kiểm định về nước xuất xứ để xác minh các vấn đề có liên quan. Những tài liệu được dùng để chứng minh tính hợp pháp có thể được Control Union kiểm tra về tính hợp pháp.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy