Kiểm định Soil Association

Soil Association là nhãn hiệu tư nhân của thị trường hữu cơ Anh Quốc. Các yêu cầu Soil Association phải được tuân thủ theo yêu cầu hàng đầu được đề nghị cho Hữu cơ EU. Control Union Certifications cung cấp một đối tác địa phương cho các công ty trên toàn thế giới. Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi, dưới sự bảo trợ của trụ sở chính Hà Lan được công nhận, cho phép chứng nhận hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đồng thời duy trì các thủ tục nghiêm ngặt về đánh giá và chứng nhận chuyên nghiệp tương tự nhau.

Canh tác hữu cơ là một cách sản xuất thực phẩm không can thiệp đến vòng đời tự nhiên. Ngành này giảm thiểu tối đa tác động của con người lên môi trường và hoạt động theo hướng tự nhiên nhất có thể mà không sử dụng GMO.

Canh tác hữu cơ là một phần của chuỗi cung ứng rộng rãi, bao gồm cả chế biến, phân phối và bán lẻ thực phẩm. Để phù hợp với thị trường hữu cơ, toàn bộ dây chuyền sản xuất hữu cơ cần phải được kiểm định và chứng nhận. Khi đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu, chứng nhận có thể được cấp và có thể sử dụng lô-gô hữu cơ cho các sản phẩm được chứng nhận. Control Union Certifications có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ đánh giá và chứng nhận hàng năm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy