Korea Organic Programs

Vào năm 2013, EFAPA và FIPA đã được tổng hợp lại thành một đạo luật gọi là 'Đạo luật về Thúc đẩy Nông nghiệp Thân thiện Môi trường và Quản lý và Hỗ trợ Thực phẩm Hữu cơ', v.v.' để bảo tồn sinh thái nông nghiệp bằng cách không sử dụng/giảm thiểu tối đa sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp, phân hóa học, v.v. và thúc đẩy cung ứng các sản phẩm được chế biến hữu cơ.

Nguyên tắc chính của nông nghiệp hữu cơ là sản xuất thực phẩm tốt cho sức khỏe từ đất cân bằng và màu mỡ. Trong quá trình sản xuất và chế biến, các sản phẩm hữu cơ và không phải hữu cơ phải được tách biệt và ngăn ngừa nhiễm các chất cấm (chủ yếu là các chất tổng hợp không được chứng nhận). Việc sản xuất và chế biến các sản phẩm hữu cơ cần được bên thứ ba độc lập và được công nhận kiểm định, theo hệ thống kiểm định được đặt ra trong các quy định.

Control Union Certifications được NAQS (National Agricultural Products Quality Management Service - Cơ quan Quản lý Chất lượng Sản phẩm Nông nghiệp Quốc gia) công nhận về các hoạt động chứng nhận trên toàn thế giới liên quan đến những sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi được chế biến (Cơ quan chứng nhận số 62).

Đối với thực phẩm đã chế biến, đã có một thỏa thuận tương đương giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 và giữa Hàn Quốc và EU kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2015. Theo đó, các nước này chấp nhận các hệ thống hữu cơ của nhau, cho phép xuất khẩu các sản phẩm lương thực như sản phẩm hữu cơ mà không cần chứng nhận bổ sung. Các điều kiện cụ thể có thể áp dụng để ghi nhãn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy