Naturland - Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Đức

Ngày càng có nhiều người tiêu dùng có nhu cầu về các sản phẩm hữu cơ, được sản xuất theo các quy tắc của tổ chức tư nhân như Hiệp hội Naturland Đức. Một khía cạnh của xu hướng này là người tiêu dùng, đặc biệt là ở Đức, xem xét các khía cạnh xã hội là quan trọng khi mua thực phẩm hữu cơ.

Năm 2016, hơn 43.000 nông dân ở 46 quốc gia sản xuất thực phẩm phù hợp với tiêu chí của Naturland. Các yêu cầu của Naturland phải được tuân theo ngoài những yêu cầu bởi Hữu cơ EU. Lô-gô Naturland nổi tiếng trên thị trường Châu Âu (đặc biệt là Đức) và trong nhiều trường hợp, giá sản phẩm, có thể đạt được trong suốt chuỗi cung ứng, cao hơn so với các sản phẩm Hữu cơ EU. Chỉ những sản phẩm được sản xuất theo tiêu chí của Naturland mới được phép dán nhãn bằng lô-gô Naturland. Control Union Certifications được phép đánh giá các công ty dựa theo những tiêu chuẩn của Naturland và trong hầu hết nhiều trường hợp, đánh giá hàng năm của Hữu cơ EU có thể được kết hợp với đánh giá Naturland, nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian. Khách hàng yêu cầu hỗ trợ của chúng tôi trong lĩnh vực này trước tiên phải ký một thỏa thuận với Hiệp hội Naturland. Naturland sau đó sẽ yêu cầu chúng tôi đánh giá công ty của bạn.

Xem thêm các thông tin chung khác tại Thông tin chung về Naturland 

Các bước để chứng nhận Naturland tại Chứng nhận Naturland

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy