On the way to PlanetProof

PlanetProof/Milieukeur là nhãn hiệu chất lượng môi trường đối với các loại rau, trái cây, cây trồng, cây cối và hoa bền vững. Bằng cách đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của PlanetProof, nông dân và người trồng trọt giúp cải thiện chất lượng nước và không khí, làm cho đất màu mỡ hơn và họ có thể cải thiện điều kiện môi trường trong trang trại của mình.


Các trang trại sẽ được cơ quan chứng nhận độc lập kiểm tra hai lần mỗi năm. Các tiêu chí của PlanetProof được xem xét hàng năm và được điều chỉnh khi cần thiết.

Mục tiêu là để tối ưu hóa sự cân bằng giữa trang trại và môi trường và giảm tác động lên hành tinh. Chúng tôi đang trên đường đến PlanetProof!

Nông dân và người trồng trọt được chứng nhận PlanetProof cũng góp phần đạt được một số Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc:

  • Năng lượng
  • Sản xuất và tiêu thụ
  • Khí hậu
  • Nước
  • Đất, Cảnh quan và Đa dạng sinh học Milieukeur áp dụng cách tiếp cận tích hợp để canh tác bền vững, theo đó sự cân bằng giữa các chủ đề bền vững khác nhau được theo dõi kỹ lượng. Tiêu chí của Milieukeur dựa trên Phân tích Vòng Đời (LCA) của một sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • 'On the way to PlanetProof' (Trên đường đến PlanetProof) là tên quốc tế đối với các sản phẩm của Milieukeur Plant; Tiêu chí bền vững của PlanetProof hoàn toàn giống với tiêu chí của Milieukeur. Từ ngày 1-1-2019, Milieukeur đối với các sản phẩm Cây trồng sẽ được thay thế bởi PlanetProof.
Chứng nhận Control Union BV được RVA công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm RvA-C412.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy