QS - Qualitatssicherung

QS là một trong những hệ thống kiểm định thực phẩm lớn nhất trên thế giới bao gồm mọi phần của chuỗi cung ứng thực phẩm như chăn nuôi, chế biến, đóng gói và tiếp thị. Được thành lập vào năm 2001 về thịt và các sản phẩm thịt, hệ thống đã được mở rộng vào năm 2004 để bao gồm trái cây, rau củ và khoai tây.

Chương trình QS cung cấp sự đảm bảo chất lượng tổng thể dựa trên các tiêu chuẩn sản xuất đã được phê duyệt và có thể kiểm chứng được.

Ngày nay, gần như tất cả các nhà bán lẻ lớn nhất Châu Âu thích được phục vụ bởi nhà cung cấp có thể cung cấp thực phẩm được chứng nhận QS hoặc/và GlobalG.A.P. Chứng nhận QS cho phép kinh doanh mở rộng thông qua việc công nhận các tiêu chuẩn và đánh giá lẫn nhau.

Chúng tôi có sẵn các chuyên gia đánh giá ở nhiều quốc gia. Chứng nhận được tổ chức từ văn phòng của chúng tôi tại Đức, đảm bảo phản hồi nhanh chóng đến chủ sở hữu chứng nhận.

Hệ thống QS cung cấp hệ thống kiểm định 3 cấp:
  1. Tự đánh giá theo hướng dẫn QS.
  2. Kiểm định độc lập bởi Control Union Certifications (CUC) Germany GmbH và những phân tích của các phòng thí nghiệm được công nhận bởi QS.
  3. Các đánh giá mẫu ngẫu nhiên bởi CUC Germany GmbH, do QS chỉ định và lựa chọn.

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào nút trên trang này. Nếu bạn đang đăng ký lần đầu tiên, bạn cũng sẽ phải đăng ký với cơ sở dữ liệu QS trước khi đánh giá ban đầu. Sau khi kiểm định, QS sẽ gửi cho bạn thỏa thuận hệ thống, bạn phải hoàn tất thỏa thuận trước khi chúng tôi có thể bắt đầu quá trình chứng nhận của bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web QS và xem tài liệu mới nhất.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy