RDS - Tiêu chuẩn Lông vũ có Trách nhiệm

Ngành dệt may đã ngày càng nhận thức được những thách thức về tìm nguồn cung ứng. Cụ thể là việc sử dụng các sản phẩm động vật như lông, len, lông len dê, len ca-sơ-mia và da. Và với sự phát triển của Tiêu chuẩn Lông vũ có Trách nhiệm (RDS - Responsible Down Standard), một tiêu chuẩn hàng đầu về chăm sóc động vật trong các sản phẩm lông vũ đã được tạo ra. Với chuyên môn toàn cầu của Control Union, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho tất cả các sản phẩm động vật bao gồm hàng dệt may.

Để đảm bảo sự cải tiến liên tục về các hoạt động chăm sóc động vật tốt nhất trong ngành lông vũ, Control Union thực hiện các đánh giá để kiểm tra xem chuỗi cung ứng của bạn có tuân thủ RDS hay không. RDS đã được Control Union, The North Face và Textile Exchange phát triển qua quá trình đánh giá bên liên quan rộng khắp, bao gồm các thành viên chuỗi cung ứng lông vũ trên toàn thế giới và các tổ chức lớn về chăm sóc động vật. Phạm vi của RDS bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng lông vũ từ các trang trại và cơ sở giết mổ (chăm sóc động vật) đến cơ sở chế biến lông vũ và nhà máy may mặc (truy xuất nguồn gốc).

Chứng nhận Control Union BV được SLAB công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm CP-004-01.

Tìm hiểu thêm

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy