RSPO - Hội nghị Bàn tròn về Dầu Cọ Bền vững

Dầu cọ được chứng nhận theo tiêu chí đặc thù từ Hội nghị Bàn tròn về Dầu Cọ Bền vững (RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil), mục đích là nhằm giảm tác động tiêu cực của việc trồng dầu cọ lên môi trường và cộng đồng.

Dầu cọ là một trong những thành phần thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới và được sử dụng trong khoảng một nửa số sản phẩm thực phẩm đóng gói. 

Thông qua quả của cây cọ, cọ dầu có hiệu quả cao và tạo ra dầu quanh năm. Đây là cây trồng dầu thực vật có năng suất cao nhất, cần ít hơn một nửa diện tích đất so với diện tích mà các cây trồng sản xuất dầu khác đòi hỏi để tạo ra cùng lượng dầu. Một héc-ta trồng cây cọ dầu có thể cho năng suất trung bình lên tới 6 tấn dầu mỗi năm, giúp dầu cọ trở thành loại dầu thực vật rẻ nhất thế giới. 

Trong năm 2008, RSPO đã phát triển một bộ tiêu chí môi trường và xã hội mà các công ty phải tuân thủ để sản xuất dầu cọ bền vững được chứng nhận (CSPO - certified sustainable palm oil). Khi được áp dụng đúng cách, các tiêu chí này có thể giúp giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực như nạn phá rừng.

Control Union Certifications là cơ quan chứng nhận được RSPO phê duyệt, được ASI công nhận và sẽ thực hiện chứng nhận RSPO về dầu cọ bền vững phù hợp với các thủ tục được quy định trong chương trình chứng nhận RSPO. Chứng nhận Control Union BV được ASI công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm ASI ACC-017.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy