RTRS - Hội nghị Bàn tròn về Đậu nành Có trách nhiệm

Control Union là một nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu cho ngành đậu nành và được Hội nghị Bàn tròn về Hiệp hội Đậu nành Có trách nhiệm (RTRS - Round Table on Responsible Soy Association) chính thức phê duyệt. Chúng tôi thực hiện các dịch vụ xác minh chuỗi cung ứng đầy đủ, từ việc trồng đậu nành đến người tiêu dùng cuối trên toàn cầu.

RTRS – một tổ chức quốc tế và định hướng thị trường – đã phát triển các chương trình bao gồm một bộ nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số.

Các tiêu chuẩn này liên quan đến việc trồng trọt và kiểm soát đậu nành được chứng nhận cũng như các sản phẩm phụ của đậu nành và có thể áp dụng trên toàn cầu để thúc đẩy đậu nành có trách nhiệm.

Việc thúc đẩy tổ chức đạt chứng nhận thông qua cam kết của những tổ chức tham gia sản xuất, chế biến và kinh doanh đậu nành.

Để biết thêm về các tiêu chuẩn của RTRS, hãy truy cập trang web RTRS.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy