RWS - Tiêu chuẩn Len có Trách nhiệm

Tiêu chuẩn Len có Trách nhiệm (RWS - Responsible Wool Standard) cung cấp cơ hội cho người nông dân để chứng minh các thực hành tốt nhất của họ đối với công chúng và một phương tiện để các nhãn hiệu và người tiêu dùng có thể chắc chắn rằng các sản phẩm len mà họ mua và bán là phù hợp với giá trị của chúng.

RWS là một tiêu chuẩn toàn cầu tự nguyện đề cập đến việc chăm sóc cừu và vùng đất chăn thả. RWS cung cấp xác minh về các hoạt động đang diễn ra ở cấp nông trại, đem lại cho các nhãn hiệu một giải pháp rõ ràng rằng sẽ cho phép họ đưa ra các tuyên bố về tìm nguồn cung ứng len có độ tin cậy. Tiêu chuẩn đã được một nhóm công tác quốc tế phát triển thông qua một quy trình công khai và minh bạch. Control Union đã tham gia vào quá trình phát triển tiêu chuẩn ngay từ ban đầu với vai trò là một thành viên của nhóm kỹ thuật. CU đã tiến hành các kiểm toán RWS trên toàn thế giới.

Chứng nhận Control Union BV được SLAB công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm CP-004-01.

Tìm hiểu thêm

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy