Thức ăn hữu cơ dành cho thú nuôi

Trong vài thập kỷ, sản xuất và chế biến nông sản hữu cơ đã được chuẩn hóa theo các quy định của quốc gia và quốc tế. Việc sử dụng thuật ngữ 'hữu cơ' và các lô-gô liên quan của thuật ngữ được các chủ sở hữu chương trình kiểm soát chặt chẽ thông qua những cơ quan chứng nhận được công nhận. Control Union Certifications (CUC) được công nhận về các tiêu chuẩn hữu cơ trọng yếu, giúp khách hàng của mình tiếp cận các thị trường hữu cơ trên toàn thế giới.
Bạn được hưởng lợi như thế nào
Với tư cách là cơ quan kiểm định và chứng nhận hàng đầu quốc tế, Control Union Certifications (CUC) được công nhận bởi:
  • Hội đồng Công nhận Hà Lan (RVA – cơ quan công nhận quốc gia ở Hà Lan) về kiểm định và chứng nhận chương trình Hữu cơ CU, theo các quy định EU 834/2007, 889/2008 (dựa trên EN 45011)
  • Ngoài việc công nhận của RVA, Ủy ban Châu Âu và Thụy Sĩ đã đã liệt kê CUC là cơ quan chứng nhận tương đương ở một số quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU)
  • Hàng nhập khẩu vào EU chỉ có thể được thực hiện theo giấy chứng nhận kiểm định nhập khẩu do cơ quan chứng nhận được EU liệt kê cấp
  • Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về kiểm định và chứng nhận chương trình Hữu cơ CU, theo Chương trình Hữu cơ Quốc gia (USDA NOP)
  • Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) về kiểm địịnh và chứng nhận chương trình Hữu cơ CU, theo các quy định hữu cơ của Nhật Bản (Hữu cơ JAS)
  • Chương trình Quốc gia về Sản xuất Hữu cơ (NPOP) cho Ấn Độ
  • Hàn Quốc Hữu cơ (MAFRA)
Control Union chứng nhận các công ty trên toàn thế giới và cung cấp một loạt các chương trình chứng nhận, một số chương trình đó có thể được liên kết với chứng nhận hữu cơ. Mạng lưới văn phòng toàn cầu của chúng tôi cho phép chúng tôi thực hiện chứng nhận hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời duy trì các thủ tục nghiêm ngặt về đánh giá và chứng nhận chuyên nghiệp tương tự nhau.

Tiêu chuẩn trông như thế nào
Nguyên tắc chính của nông nghiệp hữu cơ là sản xuất thực phẩm lành mạnh từ đất cân bằng và màu mỡ. Khu vực sản xuất phải trải qua giai đoạn chuyển đổi trước khi thu hoạch hoặc gieo hạt sản phẩm, có thể được dán nhãn là hữu cơ. Nông trại phải được quản lý theo các quy định hữu cơ trong ít nhất 2 hoặc 3 năm (tùy thuộc vào loại sản phẩm và quy định). Trong quá trình sản xuất và chế biến, các sản phẩm hữu cơ và không phải hữu cơ phải được tách biệt và phải được ngăn ngừa nhiễm các chất bị cấm (chủ yếu là chất tổng hợp).

Sản xuất và chế biến các sản phẩm hữu cơ cần được bên thứ ba độc lập và được công nhận kiểm định, theo hệ thống kiểm định được đặt ra trong các quy định. Nếu đáp ứng được tất cả các yêu cầu, có thể được cấp giấy chứng nhận và sử dụng lô-gô hiện hành trên sản phẩm được chứng nhận.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy