TLV - Xác minh Tính hợp pháp Ngành gỗ

Thông qua việc tuân thủ tiêu chuẩn TLV của chúng tôi, với tư cách là một doanh nghiệp quản lý rừng hoặc nhà cung cấp, bạn có thể chứng minh với khách hàng của bạn hoặc các cơ quan có thẩm quyền rằng bạn đáp ứng các yêu cầu của họ về đảm bảo tính hợp pháp, chứng từ xuất xứ về gỗ và thông tin sản phẩm.

Với tư cách là một Cơ quan Đánh giá Tính phù hợp bên thứ ba được công nhận toàn cầu, Control Union Certifications cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận khách quan, đủ năng lực chuyên nghiệp và công bằng nhằm tạo độ tin cậy và lòng tin của công chúng và cho phép khách hàng của chúng tôi thể hiện cam kết của họ, trong số các sản phẩm lâm nghiệp và rừng. Chúng tôi chính thức được Ủy ban châu Âu công nhận là Tổ chức Giám sát (MO). Để phát triển hơn nữa các dịch vụ của mình đối với nhu cầu của ngành, chúng tôi đã thiết lập tiêu chuẩn Xác minh Tính hợp pháp Ngành gỗ (TLV - Timber Legality Verification), được điều chỉnh theo EUTR và Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ. Có sự gia tăng mối quan tâm trên toàn thế giới về tiêu chuẩn này từ các công ty và các tổ chức khác để chứng minh rằng họ đang giảm thiểu tối đa những rủi ro về việc kthu hoạch và kinh doanh bất hợp pháp các sản phẩm gỗ.

Cấp giấy chứng nhận có hiệu lực 5 năm và tiến hành các đánh giá giám sát hàng năm. Giấy chứng nhận hợp lệ cũng cho phép công ty hoặc tổ chức của bạn đưa ra các tuyên bố về cam kết của mình trong việc tìm nguồn cung ứng gỗ hợp pháp.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy