USDA - Quy định Hữu cơ NOP dành cho Hoa Kỳ

Cơ quan Hoa Kỳ (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) công nhận Control Union Certifications cho Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP) hay thường được gọi là chứng nhận USDA NOP/chứng nhận hữu cơ Mỹ. Mạng lưới văn phòng toàn cầu của chúng tôi, dưới sự bảo trợ của trụ sở chính Hà Lan được công nhận, cho phép chúng tôi thực hiện chứng nhận hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đồng thời duy trì các thủ tục nghiêm ngặt về đánh giá và chứng nhận chuyên nghiệp tương tự nhau.

Canh tác hữu cơ là một cách sản xuất thực phẩm không can thiệp đến vòng đời tự nhiên. Ngành này giảm thiểu tối đa tác động của con người lên môi trường và hoạt động theo hướng tự nhiên nhất có thể mà không sử dụng GMO.

Sản xuất hữu cơ là sản xuất thực phẩm không can thiệp đến vòng đời tự nhiên. Ngành này giảm thiểu tối đa tác động của con người lên môi trường và hoạt động theo hướng tự nhiên nhất có thể mà không sử dụng GMO.

Sản xuất hữu cơ là một phần của chuỗi cung ứng rộng rãi, bao gồm cả chế biến, phân phối và bán lẻ thực phẩm. Để phù hợp với thị trường hữu cơ, toàn bộ dây chuyền sản xuất hữu cơ cần phải được đánh giá và chứng nhận hữu cơ. Khi đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu, đơn vị có thể được cấp chứng nhận hữu cơ Mỹ và có thể sử dụng logo hữu cơ cho các sản phẩm được chứng nhận. Control Union Certifications có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ đánh giá và chứng nhận hữu cơ USDA NOP hàng năm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy