Chương trình tùy chọn

Các công ty và nhãn hiệu quốc tế thường thực hiện chính sách riêng của họ về thực hành tốt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quan điểm về cả xã hội và môi trường. Control Union Certifications hỗ trợ khách hàng thông qua việc thiết lập, triển khai và giám sát việc thực hiện các chương trình tùy chọn trong suốt chuỗi cung ứng của mình.

Trong 10 năm qua, Control Union Certifications đã hỗ trợ một loạt các công ty đa quốc gia có tham vọng quản lý chuỗi cung ứng an toàn và bền vững của mình.

Các nhân viên của Control Union Certifications trợ giúp khách hàng của mình trong việc thiết kế chương trình tùy chọn và kế hoạch triển khai của họ, bao gồm cả tuyển dụng nhân viên cần thiết để đáp ứng mục tiêu của họ.

Mạng lưới linh động về nhân viên được đào tạo chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm của chúng tôi đã chứng tỏ là giá trị gia tăng cho khách hàng, cho phép ứng phó vấn đề nhanh chóng (chẳng hạn như nhu cầu đào tạo vào phút chót, chuyến thăm quan cần thiết đến một địa điểm hay đơn giản là nhu cầu chuyên môn đặc thù) có thể xảy ra. 

Nền tảng Sáng kiến nông nghiệp bền vững (SAI - Sustainable Agricultural Initiative) cũng đã chỉ định Control Union làm đối tác cấp phép của mình như một sự công nhận về chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực này.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy