Nuôi trồng Đánh bắt thủy sản

Ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trở nên bền vững hơn nhờ các chương trình chứng nhận như MSC và ASC và Control Union Certifications có vị thế tăng trưởng trên toàn cầu trong lĩnh vực này. Vị thế của chúng tôi đã tăng lên với việc mua lại "ME Certification" (MEC), tổ chức chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm MSC lớn nhất có trụ sở tại Vương Quốc Anh và là nhà cung cấp đánh bắt thủy sản MSC vào năm 2016.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
  • Đánh giá ngành đánh bắt thủy sản MSC
  • Chuỗi hành trình sản phẩm MSC
  • Chuỗi hành trình sản phẩm ASC
  • Dịch vụ kiểm định

Trong năm 2016, Control Union cũng mua cổ phần tại Macalister Elliott và Partners Ltd (MEP), một công ty tư vấn đánh bắt và nuôi trồng thủy sản hàng đầu với hơn 40 năm kinh nghiệm. Chúng tôi đã hoàn thành các dự án trên mọi châu lục lớn và đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án lớn trong cả lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tập trung ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.

Chúng tôi đã phát triển một ngách để hoàn tất các dự án khả thi và thẩm định trong cả ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, khía cạnh thương mại này cũng không ngăn cản chúng tôi hoàn thành các dự án sinh học và phân tích bao gồm các chương trình gắn thẻ cá ngừ lớn trong khu vực IOTC và các chương trình giám sát trên toàn cầu.

Chúng tôi làm việc với nhiều bên liên quan, từ các nhà khoa học và các tổ chức thương mại thông qua các ngư dân, những người chỉ đánh bắt cá để kiếm thức ăn cho gia đình của họ.

Dịch vụ

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy