Nhiên liệu sinh học & Sinh khối

Control Union đã xây dựng mối quan hệ lâu dài với tất cả các bên trong chuỗi cung ứng hàng hóa dựa trên sinh học và cung cấp một loạt các giấy chứng nhận nhiên liệu sinh học và sinh khối. 

Phần lớn các giấy chứng nhận này dựa trên các chỉ thị hoặc pháp chế quốc gia hiện có ở Châu Âu và Hoa Kỳ.

Cam kết toàn cầu nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu có nghĩa là pháp chế đang thay đổi liên tục. Đội ngũ Nhiên liệu sinh học và sinh khối quốc tế của chúng tôi theo dõi những thay đổi này và có thể hỗ trợ bạn tìm ra chương trình phù hợp để thực hiện theo các nhu cầu hiện tại và tương lai trong chuỗi cung ứng của bạn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy