An toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm đã trở thành một vấn đề lớn trong toàn bộ chuỗi cung ứng trong ngành thực phẩm. Control Union cung cấp nhiều dịch vụ để đánh giá, giám sát và đảm bảo an toàn cho sản phẩm lương thực.

Global Food Safety Initiative (GFSI) được thành lập để đảm bảo tính độc lập, kiến thức chung và sự tin cậy giữa các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khác nhau nhằm cải thiện an toàn thực phẩm, tuân thủ luật pháp, chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại.

Là một cơ quan chứng nhận được công nhận và được phê duyệt, Control Union Certifications cung cấp các kiểm định chứng nhận của bên thứ ba dựa trên các tiêu chuẩn chính về an toàn thực phẩm, bao gồm tiêu chuẩn được công nhận của GFSI: FSSC 22000, BRC Food (Thực phẩm), IFS, BRC Storage & Distribution (Lưu kho & Phân phối), BRC Packaging and Packaging Manufacturing (về Đóng gói và Sản xuất đóng gói) và ISO 22000 and BRC Agents & Brokers (cho Đại lý & Môi giới).

Control Union Certification trải qua các cuộc kiểm tra về tuân thủ hàng năm do các chủ sở hữu tiêu chuẩn cũng như các ủy ban kiểm định trong nước thực hiện. Điều này cho phép bạn nhận được chứng nhận đáng tin cậy về an toàn thực phẩm cho các hoạt động của bạn, mang đến cho bạn và khách hàng của bạn sự tự tin và yên tâm về an toàn thực phẩm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy