Lâm nghiệp

Chứng nhận lâm nghiệp ngày càng trở nên quan trọng vì nó cung cấp sự đảm bảo đáng tin cậy về nguồn gốc bền vững hoặc hợp pháp của một loạt các sản phẩm có nguồn gốc từ lâm nghiệp. Một số chương trình và tiêu chuẩn chứng nhận có sẵn bao gồm ngành lâm nghiệp, sinh khối và ngành gỗ.

Control Union Certifications đã chứng nhận cho nhiều công ty trên toàn cầu đối với hàng loạt các chương trình bao gồm FSC®, PEFCTM, TLV, SBP và các chương trình khác.

Chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi trong lĩnh vực này đã dẫn dắt các nhân viên của chúng tôi đang hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp ở hơn năm châu lục, từ vùng sâu vùng xa nhất đến những địa điểm sản xuất gỗ lớn và nhỏ.  

Với kinh nghiệm hơn 20 năm, các chuyên gia lâm nghiệp và gỗ của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một dịch vụ hiệu quả và chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các dịch vụ.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy