Nuôi trồng & Đánh bắt thủy sản

Ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trở nên bền vững hơn nhờ các chương trình chứng nhận như MSC và ASC và Control Union Certifications có vị thế tăng trưởng trên toàn cầu trong lĩnh vực này. Vị thế của chúng tôi đã tăng lên với việc mua lại "ME Certification" (MEC), tổ chức chứng nhận Chuỗi Hành trình sản phẩm MSC lớn nhất có trụ sở tại Vương Quốc Anh và là nhà cung cấp đánh bắt thủy sản MSC vào năm 2016.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
  • Đánh giá ngành đánh bắt thủy sản MSC
  • Chuỗi Hành trình sản phẩm MSC
  • Chuỗi Hành trình sản phẩm ASC
  • Dịch vụ đánh giá

Năm 2016, Control Union chúng tôi cũng đã mua lại cổ phần của Macalister Elliott and Partners Ltd (MEP), một công ty tư vấn nuôi trồng và đánh bắt thủy sản hàng đầu với hơn 40 năm kinh nghiệm. Chúng tôi đã hoàn tất các dự án ở mọi châu lục chính và nhân viên của chúng tôi cộng tác trên rất nhiều dự án lớn, ở cả hai lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, tập trung đặc biệt là ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.

Chúng tôi đã phát triển một vị trí thích hợp để hoàn thành các dự án khả thi và rà soát đặc biệt trong ngành nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản. Tuy nhiên, khía cạnh thương mại này đã không ngăn chúng tôi hoàn thành các dự án phân tích sinh học bao gồm chương trình gắn thẻ cá ngừ lớn ở vùng IOTC và chương trình quan sát viên trên toàn cầu.

Chúng tôi cộng tác với rất nhiều bên liên quan, từ các nhà khoa học và tổ chức thương mại đến từng ngư dân, những người đơn thuần là đánh cá để nuôi sống cả gia đình họ.

Dịch vụ