Tính sẵn sàng của FSMA

Control Union Certifications có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong việc đạt được và duy trì sự tuân thủ quy định về Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA) của cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Theo số liệu gần đây từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, có khoảng 48 triệu người (6 người Mỹ sẽ có 1 người) bị bệnh, trong đó 128.000 người phải nhập viện và 3.000 người tử vong mỗi năm do các bệnh lây qua thực phẩm. Đây là một gánh nặng đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng có thể ngăn ngừa trên quy mô lớn bằng cách áp dụng các biện pháp an toàn thực phẩm mạnh mẽ tại chỗ trong suốt chuỗi cung ứng thực phẩm, từ cánh đồng cho đến cái nĩa.

Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA - Food Safety Modernization Act) của FDA, đã được Tổng thống Obama ký thành luật vào ngày 4 tháng 1, cho phép FDA bảo vệ sức khỏe cộng đồng tốt hơn bằng cách tăng cường hệ thống an toàn thực phẩm. Luật này cũng cung cấp cho FDA những cơ quan thực thi mới được chỉ định để đạt tỷ lệ cao hơn về tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm dựa trên rủi ro và phòng ngừa cũng như để phản ứng và giải quyết tốt hơn khi xảy ra vấn đề. Luật cũng đưa ra các công cụ mới quan trọng của FDA để duy trì thực phẩm nhập khẩu có cùng tiêu chuẩn với thực phẩm trong nước và chỉ đạo FDA xây dựng một hệ thống an toàn thực phẩm quốc gia tích hợp phối hợp với các cơ quan nhà nước và địa phương.

Do vậy, Control Union Certifications (CUC) hiện đang cung cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm toàn cầu bên ngoài Hoa Kỳ cũng như các nhà nhập khẩu ở Hoa Kỳ một nền tảng đơn giản và hiệu quả để quản lý những yêu cầu FSMA bắt buộc của mình. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn, để đảm bảo bạn phân tích, kiểm soát và cuối cùng là ngăn chặn những sự cố xảy ra và do đó đáp ứng các mục tiêu và mục đích an toàn thực phẩm của mình. Vì vậy, những nhà cung cấp này có thể duy trì sự tuân thủ liên tục của mình để đáp ứng luật Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ cũng như giảm rủi ro của các vấn đề về tuân thủ.

FSMA áp dụng cho cả các công ty Thực phẩm nội địa Hoa Kỳ và doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm bên ngoài Hoa Kỳ phát triển sản phẩm tươi sống (trái cây và rau quả) và áp dụng cho sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ thực phẩm cho người và động vật dành cho thị trường Hoa Kỳ.
Nền tảng yêu cầu này cũng sẽ cho phép tất cả khách hàng ở Hoa Kỳ quản lý các yêu cầu xác minh nhà cung cấp của họ. Công cụ trực tuyến sẽ cung cấp một cơ chế để chứng minh tính tuân thủ theo Chương trình Xác minh Nhà cung cấp Nước ngoài (FSVP - Foreign Supplier Verification Program) từ cả các nhà nhập khẩu tại Hoa Kỳ lần nhà cung cấp nước ngoài. Chỉ với một hành động, tất cả khách hàng đều có thể truy xuất dữ liệu tuân thủ của nhà cung cấp.

Theo số liệu gần đây từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, có khoảng 48 triệu người (6 người Mỹ sẽ có 1 người) bị bệnh, trong đó 128.000 người phải nhập viện và 3.000 người tử vong mỗi năm do các bệnh lây qua thực phẩm. Đây là một gánh nặng đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng có thể ngăn ngừa trên quy mô lớn.

Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA) của FDA, đã được Tổng thống Obama ký thành luật vào ngày 4 tháng 1, cho phép FDA bảo vệ sức khỏe cộng đồng tốt hơn bằng cách tăng cường hệ thống an toàn thực phẩm. Luật này cho phép FDA tập trung nhiều hơn vào việc ngăn ngừa các vấn đề an toàn thực phẩm hơn là chủ yếu dựa vào phản ứng sau khi các vấn đề xảy ra. Luật này cũng cung cấp cho FDA những cơ quan thực thi mới được chỉ định để đạt tỷ lệ cao hơn về tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm dựa trên rủi ro và phòng ngừa cũng như để phản ứng và giải quyết tốt hơn khi xảy ra vấn đề. Luật cũng đưa ra những công cụ mới quan trọng của FDA để duy trì thực phẩm nhập khẩu có cùng tiêu chuẩn với thực phẩm trong nước và chỉ đạo FDA xây dựng một hệ thống an toàn thực phẩm quốc gia tích hợp phối hợp với các cơ quan nhà nước và địa phương.  

Do đó, Control Union hiện đang cung cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm toàn cầu bên ngoài Hoa Kỳ cũng như các nhà nhập khẩu ở Hoa Kỳ một nền tảng đơn giản và hiệu quả để quản lý những yêu cầu FSMA bắt buộc của mình. Vì vậy, những nhà cung cấp này có thể duy trì sự tuân thủ liên tục của mình để đáp ứng luật Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ cũng như giảm rủi ro của các vấn đề về tuân thủ.

FSMA áp dụng cho cả các công ty Thực phẩm nội địa Hoa Kỳ, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm bên ngoài Hoa Kỳ và các lĩnh vực sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ thực phẩm cho người và động vật dành cho thị trường Hoa Kỳ.

Nền tảng yêu cầu này cũng sẽ cho phép tất cả khách hàng ở Hoa Kỳ quản lý các yêu cầu xác minh nhà cung cấp của họ. Công cụ trực tuyến sẽ cung cấp một cơ chế để chứng minh tính tuân thủ Chương trình Xác minh Nhà cung cấp Nước ngoài (FSVP) từ cả các nhà nhập khẩu tại Hoa Kỳ và nhà cung cấp nước ngoài. Chỉ với một hành động, tất cả khách hàng đều có thể truy xuất dữ liệu tuân thủ của nhà cung cấp.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy