Báo cáo, Theo dõi & Truy xuất

Control Union Certifications đăng ký tất cả các dữ liệu liên quan trong quy trình chứng nhận, bao gồm tên nhân viên tham gia cũng như quá trình đằng sau quyết định bất kỳ đã được thực hiện. Khách hàng luôn có toàn quyền truy cập vào các tệp tin của họ thông qua cổng thông tin khách hàng trực tuyến của chúng tôi.

Sau tất cả các kiểm định và đánh giá, chuyên gia đánh giá sẽ lập và ký tên vào bản báo cáo về đợt đánh giá.

Khách hàng sẽ được thông báo về kết quả cũng như có toàn quyền truy cập vào các tệp tin của họ.

Việc thiết lập báo cáo sẽ thay đổi phù hợp với các tiêu chuẩn bắt buộc, cũng như đối với mục đích kiểm định đã được tiến hành nhưng báo cáo sẽ luôn bao gồm một bản tóm tắt ngắn gọn, để đưa ra tổng quan về các điểm chính, chẳng hạn như lý do báo cáo đã được kết luận rằng khách hàng đã tuân thủ hoặc không tuân thủ theo một số yêu cầu nào đó.

Điều này là để giúp bạn có một cái nhìn rõ ràng về những hành động cần thiết để tuân theo yêu cầu cụ thể đó

Điều quan trọng là Control Union tạo công ăn việc làm cho khách hàng của chúng tôi càng dễ dàng càng tốt.

CONNECTED - Control Union’s supply chain traceability platform for the apparel industry

CONNECTED là một nền tảng rõ ràng, được Control Union thiết kế, cho phép các công ty theo dõi phần sau cuộc hành trình của sản phẩm, từ hàng may thành phẩm đến nguồn nguyên liệu thô. Nó cũng cho phép người dùng có được một loạt các dữ liệu quan trọng, từ nguồn gốc nguyên liệu đến thông tin tuân thủ.

Mọi nhà sản xuất trong nền tảng này đều được liên kết với nhà cung cấp hoặc khách hàng của mình và có thể nhận và gửi đơn đặt hàng rồi vận chuyển qua CONNECTED. Ngoài ra, mọi người dùng nền tảng này đều có quyền truy cập vào các trung tâm hỗ trợ địa phương do Control Union quản lý ở tất cả các vùng sản xuất.

CONNECTED giúp các thương hiệu đạt được mục tiêu về truy xuất nguồn gốc và tính bền vững; trong khi đó, các nhà sản xuất nguyên liệu, chẳng hạn như nhà sản xuất sợi, có thể sử dụng nền tảng để thúc đẩy và theo dõi việc tiếp nhận các sản phẩm bền vững của họ.

Chúng ta đều biết chuỗi cung ứng dệt may phức tạp như thế nào và mức độ khó khăn về tầm nhìn đầy đủ và liên tục của nó như thế nào. Đó là một dấu hiệu rõ ràng về cam kết, bởi ngành công nghiệp nói chung, với sự tìm nguồn cung ứng minh bạch và có trách nhiệm. CONNECTED khiến điều này có thể xảy ra.

Franco Costantini - Quản lý cấp cao dịch vụ chuỗi cung ứng

CONNECTED tiếp tục phát triển, với các nhà sản xuất mới tham gia nền tảng trên cơ sở hàng ngày. Dự kiến sẽ mở rộng đáng kể trong vài tháng tới với việc đăng ký các chuỗi cung ứng mới và mở rộng sang các nguyên liệu mới.
 
CONNECTED - Control Union’s supply chain traceability platform for the apparel industry
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy